FAQ

Maksymalna kwota finansowania, o jaką możesz się starać w jednym Wniosku wynosi 5.000 zł. Jednocześnie możesz złożyć maksymalnie 5 Wniosków, co daje kwotę 25.000 zł.
Możesz złożyć kilka Wniosków, każdy na np. maksymalną kwotę 5.000 zł. Pamiętaj jednak, że możesz złożyć nie więcej niż pięć Wniosków! Oznacza to, że łącznie możesz wnioskować o udzielenie pożyczek/ kredytów na kwotę nie wyższą niż 25.000 zł.
Aby złożyć wniosek należy:
 • na stronie głównej wybrać kwotę pożyczki/ kredyty oraz czas spłaty zobowiązania.
 • użyć przycisku przy suwakach, aby przejść do formularza (Wniosku).
 • wypełnić dokładnie formularz (Wniosek), uwzględniając wszystkie wymagane pola.
 • po wypełnieniu formularza (wniosku) potwierdzić dane przyciskiem na dole formularza (wniosku)
 • Po złożeniu wniosku zostanie stworzone Twoje konto użytkownika do którego będziesz się logować żeby sprawdzić co dzieje się z Twoim wnioskiem
Nasz Serwis nie udziela pożyczek/ kredytów! Pożyczek/kredytów udzielają Inwestorzy, którzy korzystają z serwisu w ten sposób, że otrzymują Twój wniosek i mogą przygotować Ci indywidualną ofertę finansowania Twoich potrzeb. W zależności od tego, który z Inwestorów złoży Ci ofertę może to być pożyczka albo kredyt. Jeśli nie wiesz jaka jest różnica między pożyczką a kredytem koniecznie zajrzyj do pytanie Jakie są Różnice między Kredytem a Pożyczką? W tym serwisie wyrażenia pożyczka i kredyt albo finansowanie oznaczają to samo.
Tak, jeśli okaże się, że ten z inwestorów, który udzieli Ci pożyczki posiada swoje biuro w Twoim mieście. Pożyczka może zostać Ci przekazana także przekazem pocztowym - jeśli takie jest Twoje oczekiwanie, zaznacz właściwą opcję wypełniając wniosek o pożyczkę.
Twoje dochody muszą być wystarczające na pokrycie miesięcznych rat oraz innych podstawowych wydatków: czynszu i mediów, wyżywienia, używek (np. papierosów) oraz spłatę innych zobowiązań finansowych (jeśli je posiadasz). Raty musisz rozważnie dostosować do swoich możliwości. Uczynisz to łatwo, manipulując kwotą Pożyczki i czasem spłaty.
RRSO czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania – całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym. RRSO pozwala klientowi na łatwiejsze porównanie ofert kredytów konsumenckich udzielanych przez banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK-i) oraz niebankowe firmy pożyczkowe, ponieważ oprócz oprocentowania uwzględnia ona także pozostałe koszty kredytu (np. prowizje, opłaty, koszty usług dodatkowych niezbędnych do uzyskania kredytu). RRSO pełni rolę zestandaryzowanego miernika kosztu kredytu, który sprowadza oferty różnych banków, SKOK-ów i niebankowych firm pożyczkowych do wspólnego mianownika. Pożyczający nie musi się zastanawiać, czy dla rzeczywistego kosztu kredytu ważniejsza jest wysokość oprocentowania, opłat, czy prowizji, ani jak bardzo na cenę wpływa harmonogram spłaty. Koszt jest wyrażony jedną liczbą, dzięki czemu porównanie różnych ofert jest proste: im ta liczba jest wyższa, tym oferta droższa.
Tak, w przypadku przyznania pożyczki przez Inwestora pieniądze mogą zostać dostarczone Ci przekazem pocztowym lub np. gotówką w biurze Inwestora, które - w zależności od tego który z inwestorów udzieli Ci pożyczki - być może znajduje się w Twoim mieście. Może zdarzyć się także, że Inwestor będzie wymagał żebyś posiadał rachunek bankowy na który przeleje Ci pożyczone pieniądze.
Tak, ale przelicz dokładnie czy miesięczna rata nie zrujnuje Twojego budżetu. Zachęcamy Cię do racjonalnego przemyślenia, w jakiej wysokości jesteś w stanie płacić raty miesięcznie, tak żeby wystarczyło Ci na inne podstawowe wydatki: czynsz i media, wyżywienie, używki (np. papierosy) oraz spłatę innych zobowiązań finansowych (jeśli je posiadasz).
Konsekwencje prawne niespłacania rat będą dokładnie opisane w umowie pożyczki/ kredytu. Najprawdopodobniej Inwestor wyśle Ci upomnienie i wezwie do natychmiastowej spłaty zaległości. Jeśli tego nie zrobisz we wskazanym terminie, rozwiąże łączącą Was umowę i wezwie Cię do zapłaty całej kwoty wskazując Ci termin do zapłaty całej pozostałej kwoty pożyczki/kredytu. W przypadku dalszego braku zapłaty przez Ciebie, najczęściej pożyczkodawca podejmuje działania prawne np. windykację albo pozew do sądu, a po uzyskaniu nakazu zapłaty egzekucję komorniczą.
Pamiętaj, że niespłacona pożyczka/ kredyt będzie rzutować na Twoją zdolność kredytową i może oznaczać brak możliwości uzyskania innego finansowania w wielu źródłach.
Nie, nie wymagamy przesłania oryginałów ani kserokopii żadnych dokumentów. Przy rejestracji konta użytkownika i/lub wypełnianiu wniosku o pożyczkę/kredyt będzie Ci potrzebny tylko dowód osobisty. żeby podać nr PESEL oraz serię i numer dowodu osobistego. Pamiętaj jednak, że nasz Serwis nie udziela pożyczek/ kredytów, bo to robią Inwestorzy, którzy korzystają z serwisu w ten sposób, że otrzymują Twój wniosek i mogą przygotować Ci indywidualną ofertę finansowania Twoich potrzeb. W związku z tym nie wiemy jakich dokumentów będzie wymagał od Ciebie Inwestor do oceny zdolności kredytowej lub przyznania Ci finansowania.
Podczas podejmowania decyzji pożyczkodawca/Inwestor może kierować się swoimi wewnętrznymi systemami oceny Twojej zdolności kredytowej. Z tego względu osoby wpisane do BIK jak i zadłużone, ale nie wpisane do BIK mają również szansę na uzyskanie pomocy finansowej w postaci produktu, jakim może być kredyt/pożyczka bez zaświadczeń. Pamiętaj, że ostateczna decyzja o przyznaniu Ci finansowanie należy od pożyczkodawcy/Inwestora.
Na etapie korzystania z naszego Serwisu nie musisz podawać takiej informacji. Inwestor może potrzebować takiej informacji, żeby zdecydować czy ma zaproponować Ci udzielenie pożyczki czy kredytu.
Tak, to Twoja indywidualna sprawa na co zamierzasz przeznaczyć Pożyczkę. Inaczej może być z kredytem, który zawsze zawierany jest na konkretny cel i Inwestor może odmówić Ci przyznania kredytu w celu spłaty zobowiązań. Może także zaproponować Ci kredyt konsolidacyjny, którego celem jest właśnie konsolidacja, czyli spłata poprzednich zobowiązań.
Tak, ale zachęcamy Cię do racjonalnego przemyślenia, w jakiej wysokości jesteś w stanie płacić raty miesięcznie, tak żeby wystarczyło Ci na inne podstawowe wydatki: czynsz i media, wyżywienie, używki (np. papierosy) oraz spłatę innych zobowiązań finansowych (jeśli je posiadasz). Pamiętaj także, że wypełnienie wniosku o pożyczkę/kredyt nie jest równoznaczne z przyznaniem finansowania, a Inwestor może postawić własne wymagania, na które nie mamy wpływu.
Niniejszy FAQ (Frequently Asked Questions) czyli zbiór najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi na te pytania nie jest regulaminem serwisu. Dokumenty regulujące działanie serwisu tj. Regulamin wraz z wyciągiem z ważnych dla działania serwisu ustaw jest dostępny tutaj.
Nie, zgodnie z Regulaminem naszego serwisu (dostępnym tutaj) musisz być osobą pełnoletnią, czyli w momencie zakładania konta w naszym serwisie musisz mieć ukończone 18 lat.
Pieniądze otrzymasz niezwłocznie po zawarciu umowy pożyczki/ kredytu z Inwestorem i zleceniu dyspozycji wypłaty ze wskazaniem sposobu wypłaty pieniędzy. Jeśli wybierzesz wypłatę pieniędzy na rachunek bankowy, to trwa to od kilku minut do około godziny. W niektórych bankach może to potrwać dłużej. Szczegółowych informacji na temat przelewów i czasów ich realizacji udzieli Ci twój bank. Jeśli wybrałeś wypłatę pieniędzy przekazem pocztowym, licz się z tym, że może to potrwać kilka dni.
Złożenie wniosku o udzielenie pożyczki albo kredytu nie jest równoznaczne z jego przyznaniem! Nasz serwis działa automatycznie, 24 godziny 7 dni w tygodniu i jest w pełni automatyczny, więc od momentu złożenia przez Ciebie wniosku jest on przetwarzany w naszym systemie, gdzie następnie Inwestor ma możliwość zapoznania się z nim. Czas potrzebny Inwestorowi na złożenie Ci konkretnej oferty zależy tylko i wyłącznie od Inwestora i zależy od wielu czynników np. oceny Twojej zdolności kredytowej, szybkości oceny wniosków, tego czy składałeś wniosek w weekend, itd. Nasz serwis nie ma wpływu na decyzje Inwestorów.
Nasz Serwis nie udziela Pożyczek, bo to robią Inwestorzy, którzy korzystają z serwisu w ten sposób, że otrzymują Twój wniosek i mogą przygotować Ci indywidualną ofertę finansowania Twoich potrzeb. W zależności od tego, który z Inwestorów złoży Ci ofertę może to być pożyczka albo kredyt. Jeśli nie wiesz jaka jest różnica między pożyczką a kredytem koniecznie zajrzyj do pytanie Jakie są Różnice między Kredytem a Pożyczką?
Data zapłaty rat zawsze wynika z harmonogramu spłaty albo umowy pożyczki/ kredytu. Dokumenty te otrzymasz od Inwestora, który zdecyduje się udzielić Ci finansowania.
Zazwyczaj tak, ale ostateczną decyzję będzie podejmował Inwestor.
Nasz serwis działa automatycznie, 24 godziny 7 dni w tygodniu i jest w pełni automatyczny, więc od momentu złożenia przez Ciebie wniosku jest on przetwarzany w naszym systemie, gdzie następnie Inwestor ma możliwość zapoznania się z nim. Czas potrzebny Inwestorowi na złożenie Ci konkretnej oferty finansowania jest różny w zależności od Inwestora i zależy od wielu czynników np. szybkości oceny wniosków, tego czy składałeś wniosek w weekend albo święta, itd.
Tak, ale zachęcamy Cię do racjonalnego przemyślenia, w jakiej wysokości jesteś w stanie płacić raty miesięcznie, tak żeby wystarczyło Ci na inne podstawowe wydatki: czynsz i media, wyżywienie, używki (np. papierosy) oraz spłatę innych zobowiązań finansowych (jeśli je posiadasz). Pamiętaj także, że wypełnienie wniosku o pożyczkę/kredyt nie jest równoznaczne z przyznaniem finansowania, a Inwestor może postawić własne wymagania, na które nie mamy wpływu.
Pamiętaj, że Nasz Serwis nie udziela Pożyczek, bo to robią Inwestorzy, którzy korzystają z serwisu w ten sposób, że otrzymują Twój wniosek i mogą przygotować Ci indywidualną ofertę finansowania Twoich potrzeb. W związku z tym nie wiemy jakie jest RRSO pożyczek udzielanych przez Inwestorów naszym Użytkownikom.
Każdy kto:
 • Jest pełnoletnią, nieubezwłasnowolnioną całkowicie lub częściowo osobą fizyczną i nie ukończył 75 roku życia.
 • Posiada ważny dowód osobisty.
 • Jest zameldowany na stałe w Polsce.
 • Posiada adres poczty email.
 • Posiada aktywną kartę SIM w telefonie komórkowym.
 • Posiada konto Użytkownika w naszym serwisie.
Wpłat możesz dokonywać w banku z rachunku bankowego, używając bankowości elektronicznej lub przelewem na poczcie. Numer konta wraz z wszystkimi niezbędnymi danymi dostaniesz razem z umową i dokładnym harmonogramem czasu spłaty od Inwestora, który zdecyduje się udzielić Ci pożyczki/kredytu.
Tak, to Twoja indywidualna sprawa na co zamierzasz przeznaczyć Pożyczkę. Inaczej może być z kredytem, który zawsze zawierany jest na konkretny cel i Inwestor może odmówić Ci przyznania kredytu w celu spłaty zobowiązań. Może także zaproponować Ci kredyt konsolidacyjny, którego celem jest właśnie konsolidacja, czyli spłata poprzednich zobowiązań.
Pamiętaj, że złożenie wniosku o udzielenie pożyczki albo kredytu nie jest równoznaczne z jego przyznaniem! Nasz serwis działa automatycznie, 24 godziny 7 dni w tygodniu i jest w pełni automatyczny, więc od momentu złożenia przez Ciebie wniosku jest on przetwarzany w naszym systemie, gdzie następnie Inwestor ma możliwość zapoznania się z nim. Czas potrzebny Inwestorowi na złożenie Ci konkretnej oferty finansowania jest różny w zależności od Inwestora i zależy od wielu czynników np. szybkości oceny wniosków, oceny Twojej zdolności kredytowej, tego czy składałeś wniosek w weekend albo w święta, itd.
Nie pobieramy od Ciebie żadnych kosztów ubezpieczenia i ani prowizji, bo nie udzielamy pożyczek. Pożyczek/ kredytów udzielają Inwestorzy, którzy korzystają z serwisu w ten sposób, że otrzymują Twój wniosek i mogą przygotować dla Ciebie indywidualną ofertę finansowania Twoich potrzeb. W zależności od tego, który z Inwestorów złoży Ci ofertę koszty prowizji i ubezpieczenia mogą być bardzo różne, ale w każdej z ofert będzie wskazane RRSO czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania, która pomoże Ci porównać oferty. Czym dokładnie jest RRSO przeczytasz w innym pytaniu.
Kredytu może udzielić tylko bank, zaś pożyczki bank oraz każdy, kto posiada środki finansowe (osoba fizyczna, osoba prawna). Kredyt jako produkt finansowy jest opisany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1376 ze zm.), zaś regulacja prawna pożyczki znajduje się w w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93). W przypadku kredytu, cel na który zostaną przeznaczone przez Ciebie środki musi być wyraźnie określony w umowie, pożyczkę możesz wziąć na na dowolny cel.
Bezzwłocznie skontaktuj się z biurem obsługi klienta Pożyczkodawcy/ Inwestora i poproś o renegocjację warunków umowy lub czasowe odroczenie płatności.
Pamiętaj o zasadach bezpiecznego pożyczania! Wyczerpujące informacje na ten temat znajdziesz na stronie http://www.zanim-podpiszesz.pl/#4-zasady-bezpiecznych-pozyczek Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zasadach działania naszego serwisu, zapoznaj się z regulaminem LINK.